Mërgimtarë, kujdes kalimin nëpërmes Serbisë, parashihen dënime të larta

Të gjithë ata që marrin rrugë nëpër shtetin serb drejt vendlindjes ose në shtetet e perendimit duhet të kenë KUJDES!

Nga qyteti i Suboticës drejt qytetit të Nish-it janë 18 punkte të radarëve. Pothuajse çdo qasje në qytete i ka punktet e radarit.

Kamerat janë të vendosura edhe mbi tabelat e vendosura para kthesave dhe vendbanimeve të ndryshme.

Denimet janë të larta dhe shpesh pagesat kryhen në banka ose posta disa kilometra larg nga vendi i radarit.

Rrugë të mbarë!