Nga mesnata çmime të reja të derivateve të naftës

Nga data 17.1.2023, ora 00:01 çmimet maksimale të derivateve të naftës do të jenë:

EUROSUPER BS – 95 80,00 (denarë/litër)
EUROSUPER BS – 98 82,50 (denarë/litër)
EURODIZEL BS (D-E V) 81,50 (denarë/litër)
Vaj për Djegie Ekstra i Lehtë 1 (EL-1) 81,00 (denarë/litër)
Mazut М-1 SU 39,459 (denarë/kilogram)