.Për herë të parë një femër drejtoreshë e Postave të Maqedonisë!

Në historinë më të re të Postës, për herë të parë ndodh që për drejtor të emërohet një femër dhe një person që e ka mbaruar arsimin adekuat për komunikacion postar. Bujare Abazi është Inxhinier në shkencat e aplikuara ( shërbimet postare, telegrafike dhe telefonike) në fakutetin e Zagrebit.
E diplomuar ne ekonomi dhe Magjister I ekonomisë.
“Bujare Abazi është një femër e realizuar, e përkushtuar dhe e dëshmuar në punën e saj aty ku i ka shkel këmba!”, thuhet për drejtoreshën e re të Postave të Maqedonisë së Veriut./Lideri.mk